Deurcollecte op 24 oktober voor Missio Wereldmissiemaand 2021

'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'

De kerk in Guinee
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met bovengenoemd citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.
 
Jonge kerk
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.
 
Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.
 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. U kunt meehelpen. De MOV-groep houdt na afloop van de viering een deurcollecte op Missiezondag 24 oktober. Als u liever iets wilt overmaken kunt u dat doen op rekening NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
 
De MOV-groep

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586