Onderhoud Bonifatiuskerk

Het onderhoud aan de kerk gaat eindelijk beginnen.

De scheuren in het metselwerk zullen worden gerepareerd. De leibedekking wordt nagekeken en waar nodig hersteld. De grootste post is het schilderwerk buitenom.

Het werk wordt uitgevoerd door B2 Restauratie uit Volendam. Op 7 september 2020 gaat de kerk in de steigers en voor de Kerst zal het werk klaar zijn.

De aannemer heeft opdracht voor € 174.000 incl. btw.
De begeleidingskosten van het onderhoud zijn geraamd op ca € 9000.
Het totaalbedrag komt daarmee op € 183.000.
De subsidie van het Rijk en de Provincie zal samen ca € 74.000 zijn.
St. Dinamo Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds dragen ca € 10.000 bij.
De Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek zal ca € 90.000 kunnen bijdragen.
Het totaal aan subsidies is hiermee ca € 174.000.
Er is dus nog een tekort van ca € 9.000.

De parochie heeft dit jaar behoorlijk minder inkomsten uit collectes. Door het niet doorgaan van de Gemeenschapsveiling missen we ook deze extra injectie. Uw bijdragen voor het onderhoud zijn daarom zeer welkom. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat het bedrag dat u voornemens was om via de Gemeenschapsveiling te doneren nu rechtstreeks wilt storten. Dit kan op rekeningnummer NL21RABO 0304346586 t.n.v. Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk in Spanbroek.

Wij zijn u zeer dankbaar.

Sjaak de Koning

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586