16e Pinksterpelgrimage 2019

‘Toen was alles anders …’

Wat waren het mooie avonden … De persoonlijke verhalen van mensen uit onze eigen gemeenschap over verwerking van een ingrijpend gebeuren in hun leven; het omzetten van een negatieve ervaring in een positieve houding. Iedere avond keken velen nieuwsgierig uit naar een inspirerend verhaal, waarin de werkzame geest tot leven kwam. Het waren niet alleen de verhalen die bijdroegen aan het toeleven naar het Pinksterfeest, het waren ook onze mooie kerkgebouwen en de ontmoetingen van de gelovigen uit de protestantse en katholieke traditie bij de koffie na de viering. Het is uiteindelijk hetzelfde verhaal dat ons verbindt.

In de werkgroep leeft het idee dat we steeds meer op elkaar aangewezen zijn en dat we de nadruk moeten leggen op hetgeen ons bindt en niet op wat ons scheidt, zeker met het Pinksterfeest. Zou het daarom niet meer betekenis krijgen om samen Pinksteren te vieren binnen dezelfde muren zoals Maria en de leer-lingen dat deden? Of geven we er de voorkeur aan de scheidende muren tussen onze geloofsgemeenschappen in stand te houden?

Jan Verbruggen

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.