Kerken Kijken Utrecht 23 augustus

Unknown 2

De bijzonder rijke geschiedenis van Utrecht weerspiegelt zich in de vele historische kerken in de binnenstad. 

Centraal in de oude binnenstad staat de Domkerk, de oude bisschopskerk met de hoogste kerktoren van Nederland. Binnen een Romeins fort, een castellum, stichtte Willibrord in 695 twee kerken, de St. Maarten en de St. Salvator. In de elfde eeuw ontstond een kruis van kerken rondom de Romaanse St. Maarten. Van deze kapittelkerken zijn alleen de Janskerk en Pieterskerk over; de Paulusabdij en de Mariakerk zijn bijna geheel verdwenen. Voor het gewone volk waren er parochiekerken. In Utrecht zijn alle in hun middeleeuwse vorm bewaard gebleven: De Buur-, Nicolaï- , Jacobi- en Geertekerk. Van de grote kloosterkerken is alleen de St. Catharina nog over. De kapellen van het Agnietenklooster en de St. Urselaklooster hebben de tand des tijds ook doorstaan.

Op vrijdag is er in één van de kerken een gratis lunchconcert.
Op initiatief van de Oecumenische Werkgroep Midden Westfriesland organiseren wij een kerken-kijk-dag op vrijdag 23 augustus. We vertrekken om 9.02 uur uit Obdam. Tijdens de wandeling wordt er een lunch aangeboden. De kosten van de reis, lunch, rondleiding zijn € 30,- p.p. Vanwege de Groepsticket Daluren reizen we ook weer gezamenlijk terug.
opgave: Jan Verbruggen (0226-351951).

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.