Sobere maaltijden in oecumenisch verband

Jaarlijks worden deze maaltijden gehouden tijdens de vastenperiode. Er is een stukje spiritualiteit aan de hand van een hongerdoek. Dit jaar gebruiken we de hongerdoek ‘Het nieuwe verbond’. Een doek wat boordevol symboliek staat: oosterse en westerse, joods-christelijke en hindoeïstische-boeddhistische. De doek is opgebouwd in spiraalvorm. Aan de buitenkant heersen chaos en geweld, militairen met onbarmhartige laarzen, brandende moskeeën en kerken, uitbuiting van boeren. Aan de binnenkant bouwt zich een tegenkracht op: mensen bekennen zich tot elkaar, komen op voor hun rechten, gaan samen aan tafel.

Ook wij gaan samen aan tafel en eten sobere soep en brood. Soep en brood worden door MOV-werkgroepen of door vrijwilligers verzorgd. Op deze manier is er solidariteit met elkaar, maar meer nog: er is solidariteit met medemensen die het minder hebben dan wij. De uitgespaarde kosten van de maaltijd thuis, worden verzameld na de sobere maaltijd en dit jaar geschonken aan de voedselbank.

Maar er is meer: Tijdens de sobere maaltijden zijn gastsprekers uitgenodigd die vertellen over wat de rol van de maaltijd is in hun religie.

Wilt u deelnemen aan sobere maaltijden, dan kunt u zich opgeven via of 06 227 59 461. Onder vermelding van naam en datum(s) dat u aanwezig wilt zijn. U dient zelf een soepkom en lepel mee te nemen.

De maaltijden zijn op donderdagavonden van 17.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur:
14 maart   st. Victorkerk te Obdam  -  Bahai
21 maart   st. Bonifatiuskerk te Spanbroek  -  Boeddhisme
28 maart   Abbehuisje te Abbekerk  -  Islam
4 april   st. Georgiuskerk te Spierdijk  -  Hindoeïsme
11 april   st. Lambertuskerk te De Weere  -  Christendom

dominee Désirée en pastor Anne-Marie

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.