Benoeming Mgr. Hendriks

Brief aan het bisdom

 

CURRICULUM VITAE
van
Mgr. Dr. Jan HENDRIKS

Mgr. Jan (Johannes Willibrordus Maria) Hendriks (* 1954) is geboren in Leidschendam. Na het gymnasium studeerde hij filosofie en theologie in Amsterdam (KThA) en aan het grootseminarie Rolduc.
In 1979 werd hij tot diaken en priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Na twee jaar als kapelaan te hebben gewerkt in Den Haag, kreeg hij de opdracht canoniek recht te gaan studeren in Rome (Pontificia Universitas Gregoriana), waar hij in 1986 summa cum laude promoveerde in canoniek recht. Tevens behaalde hij diploma’s in Jurisprudentie en Latijn.
Tien jaar lang was hij pastoor in Haastrecht (1987-1997) terwijl hij tevens canoniek recht en tweede Vaticaans concilie doceerde aan de seminaries van Rolduc en Den Bosch.
In 1997 werd hij rector van de priester- en diakenopleiding van het bisdom Haarlem. Sinds 2001 is hij lid van het kathedraal kapittel. Hij doceerde tevens aan Fontys hogeschool voor theologie en was bijna vier jaar waarnemend pastoor van de parochie van Duivendrecht (2005-2008).
In 2011 werd hij tot titulair bisschop van Arsacal en hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd (bisschopswijding op 10 december 2011). Per 1 januari 2012 werd hij vicaris-generaal van dit bisdom benoemd.

Sinds 2003 is hij bovendien consultor van de Congregatie voor de Clerus in Rome. Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot rechter in de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae).

Hij heeft vele boeken en artikelen gepubliceerd op het terrein van het canoniek recht, het tweede Vaticaans concilie en de Mariologie (leer over Maria).

Binnen de bisschoppenconferentie is hij voorzitter van de juridische commissie en referent voor het katholiek onderwijs.

 

CHRONOLOGISCH CV:

1954 geboren te Leidschendam op 17 november
1967-1973 gymnasium α, Diocesaan College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout
1973-1974 Propedeuse Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam
1974-1979 Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade
1979 diakenwijding (24 maart) en priesterwijding (29 september 1979)
1979-1981 Kapelaan te ’s Gravenhage (H. Familie)
1981-1986 Studie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit (Pontificia Università Gregoriana [PUG], Licentiaat in het canoniek recht (PUG, 1983); Diploma in jurisprudentie (PUG, 1984); Promotie tot doctor in het canoniek recht (summa cum laude, PUG 1986); Diploma van de ‘Hogere school voor Latijnse letteren’ (‘Schola Superior Litterarum Latinarum’, summa cum laude, PUG 1983)
1983-2008 Docent aan het Grootseminarie Rolduc voor Tweede Vaticaans Concilie en Canoniek recht
1987-1997 Pastoor te Haastrecht (Sint Barnabas, bisdom Rotterdam)
1987-2002 Docent te ’s Hertogenbosch (Sint-Janscentrum)
1990-1993 Visiting professor MEDO-instituut (Mater Ecclesiae Domesticae)
1996-2012 Voorzitter van het diocesaan bureau voor geschillen van het bisdom Rotterdam
1997-2011 Rector Grootseminarie Sint Willibrord, De Tiltenberg
1998-2011 gedelegeerde voor de opleidingen en voortgezette vorming in het bisdom Haarlem voor priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers
2001-heden Lid van het kathedraal kapittel en consultorencollege van het bisdom van Haarlem
2001-heden Rechter aan het officialaat van het bisdom Haarlem
2002-2012 Docent aan de Fontys-hogeschool voor Theologie en levensbeschouwing te Amsterdam (sinds augustus 2010: te Utrecht)
2002-heden Lid van de priesterraad van het bisdom van Haarlem(-Amsterdam)
2003-heden Consultor van de Congregatie van de Clerus (Romeinse Curie) te Rome
2005-2008 Administrator van de St. Urbanus parochie te Duivendrecht
2011 Benoeming tot titulair bisschop van Arsacal en hulpbisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
2012-heden Bisschop referent voor het Onderwijs
2013-2017 Bestuurslid van R.K. Instelling Landelijke Commissie van het Migrantenpastoraat ‘Cura Migratorum’
2017 Lid (rechter) van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.