Oproep nieuwe leden BoniPlus

Voortgang Bonifatius extra (Bon+)
In de periode 2008-2009 vierde de parochie het eeuwfeest van de St. Bonifatiuskerk. Tijdens dat jubileumjaar was er iedere maand een bijzondere activiteit. Een werkgroep heeft zich daarvoor ingezet. Na afloop van het jubileumjaar is een deel van de jubileumcommissie verder gegaan onder de naam van Bonifatius extra. Zij stelden zich als doel om bijzondere activiteiten te organiseren die passend zijn voor het kerkgebouw om mede daardoor te bereiken dat het kerkgebouw een centrale plaats van de gemeenschap behoudt.

Ook al blijft de deelname aan de weekendviering afnemen, er blijft behoefte aan plaatsen en momenten van religieuze en culturele beleving.
De huidige werkgroep probeerde de voorbije negen jaar daarop een antwoord te vinden, zoals de lokale Maestro, een boekbespreking van ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ door Judith Koelemeijer, het korenfestival van de tussenkoren uit de regio De Waterkant, enz ...

Het wordt nu tijd voor vernieuwing. Daarom willen wij onze taak graag overdragen aan een jongere generatie, die daar op hun eigen manier invulling aan geeft.
De parochie biedt daar ruimte voor. Wij dagen de jongeren uit. Kom op!

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met ondergetekende,

Jan Verbruggen ()

 

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.