Herfstwandeling 24 november

Het is al enige tijd geleden dat wij op het voormalige eiland Wieringen wandel-den. Bij de vorige wandelingen bezochten wij de oudste, tufstenen Michaëlkerk van Wieringen in Oosterland. Kees Klein zette zich niet alleen in voor de restau-ratie van deze kerk, hij maakte er ook een levendig oecumenisch centrum van.
Dit jaar werd het 150 jarig jubileum van de katholieke H. Hippolytuskerk in Hy-polytushoef gevierd. Nog geen 200 parochianen slaagden er in de 19e eeuw in om een knus kerkgebouw te realiseren. Gerard Numeijer en Cornelis van Leeu-wen schreven bij deze gelegenheid een boekje over de geschiedenis van het christendom op het eiland, waarvan de huidige parochie deel uitmaakt. Met Cor-nelis van Leeuwen als gids maken we een wandeling van ongeveer 12 km langs een aantal markante punten (o.a. het nieuwe kapelletje in Stroe) uit de geschie-denis van het christendom op Wieringen.
Vanaf 9.30 u bent u welkom in de pastorie naast de kerk Hoofdstraat 12, 1777CB Hippolytushoef voor de koffie. Om 10.00 u gaan we wandelen. Telefoon tijdens de wandeling: 06-30035412. U kunt zich opgeven bij:
Jan Louter (0229-236512)
of bij Jan Verbruggen (0226-351951).
Jan Verbruggen

Diversen

Agenda
Linkjes

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Het Parochiecentrum is geopend
op dinsdag van 9:00 tot 11:00 uur.