Klimaatbrief Gewoon gaan!

Klimaatbrief aan de gelovigen om samen in beweging te komen voor (het herstel van) Gods schepping.

Momenteel lopen deelnemers de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Het wordt in Nederland ondersteund door de kerken en organisaties als de Vastenactie en GroeneKerken. De laatste Nederlandse etappe is maandag 11 oktober van Hoofddorp naar IJmuiden.

Terwijl overheden ernaar streven om van de pandemie te herstellen en leiders zich voorbereiden op de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaattop in november, zetten wij onze stem middels de klimaatpetitie in om regeringsleiders op te roepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Een eerlijk beleid waarbij de (financiële) steun aan de armste landen ter wereld verhoogd wordt, de lasten van de kwetsbaren worden verlicht, er geïnvesteerd wordt in groen herstel en schone energie op zo’n manier dat niemand zal achterblijven.


God heeft ons de aarde gegeven om te bewerken en te bewaken. God, de gever van het leven, heeft een zee en aarde vol leven geschapen. Een groot scala aan dieren, planten, vruchten, zaden en kleuren zijn prachtig gecreëerd. Alle organismen op aarde zijn van betekenis tot elkaar, gemaakt in een onderling afhankelijk ecosysteem waarin ze allemaal hun eigen rol hebben. God zag dat het goed was. Maar het bleef niet goed. De onderlinge verbindingen tussen God, de mens en de schepping werden verbroken. Onze westerse levensstijl doet onrecht aan mensen, dieren, de natuur en milieu. We zien grote delen inheemse bossen verdwijnen, oceanen en rivieren vervuilen, een sterke afname van het aantal dier- en plantensoorten en de kloof tussen arm en rijk neemt nog steeds verder toe. Het zijn de armsten, de kwetsbare groepen, die extra hard getroffen worden. Door klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren en verliezen velen hun woningen. Ons over-consumeren heeft de schepping uitgeput en in verdrukking gebracht. Een leven in evenwicht met de natuur en onze naasten begint bij verbondenheid met Gods liefde. Verbondenheid creëren we door ons te bezinnen op onze manier van leven, door te genieten van de tijd en ruimte voor wat er echt toe doet en niet meer te nemen dan wat we nodig hebben. De verbinding met Gods liefde leert ons onze naaste echt te zien en geeft ons oog voor de armen en kwetsbaren op de wereld. Zorgdragen voor de schepping is geen optie. Als gelovigen, levend vanuit de liefde van God, voor Zijn schepping en alles wat leeft, zien we het zorgdragen voor Zijn schepping niet als een optie, maar als een opdracht. De opdracht om de ander lief te hebben en tot bloei te laten komen. Zodat gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid toeneemt en relaties in balans worden gebracht. 

We laten als gelovigen onze stem horen ten behoeve van onze familie, vrienden buren en gemeenschap maar ook voor hen die niet gehoord worden richting onze overheid. Een stem van hoop en geloof, die zich sterk maakt voor een wereld waar liefde en gerechtigheid zal zegevieren. We hopen dat u als gelovige individueel of namens uw gemeenschap deze petitie ondertekent, vanuit uw verlangen om Gods herstel te zien voor deze wereld en vanuit de hoop op een harmonieus samenleven tussen God, mens, dier, natuur en milieu.

Namens organisaties, 
GroeneKerken en Vastenactie

* De klimaatbrief en de petitie ‘Gewoon gaan!’ zijn een initiatief van Vastenactie en GroeneKerken, ondersteund door diverse milieuorganisaties weergegeven op de website.  Inspiratie voor de brief vormde ‘Het Groene Normaal’ van Alfred Slomp. De petitie is een vertaling van ‘The Global Prayer and Action chain’ van Christian Aid. 

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Noodnummer
Tel: 0653756586